Menig ondernemer schuift dit onderwerp voor zich uit. Een ziekteverzuimverzekering is duur. In het begin is de omzet nog niet top en heb je nog maar weinig medewerkers. Hoe groot is de kans nou? Niet groot inderdaad, maar de impact van 1 geval kan enorm zijn. In deze blog lees je de voor- en nadelen van een verzekering.

Een ziekteverzuimverzekering dekt het risico dat een medewerker langdurig ziek wordt en daardoor (deels) geen werk meer kan leveren gedurende zijn of haar dienstverband. Als werkgever ben je verplicht diens salaris (na 1 maand minimaal 70%) door te betalen, tot 2 jaar na ziekmelding. Dat is een behoorlijke kostenpost voor iemand die geen bijdrage meer kan leveren.

Ziekteverzuim komt overal voor, maar de frequentie en de duur verschilt per sector. Gemiddeld genomen heb je gedurende 3% van de beschikbare werktijd te maken met ziekte. Dat zijn 8 dagen per jaar. Daar ontkom je niet aan. Tegen de kostenpost bij langdurig verzuim kun je je verzekeren. Grofweg zijn er 2 varianten.

Traditionele ziekteverzuimverzekering

Bij de traditionele verzekering krijg je vanaf een bepaalde ziekteduur het salaris van de zieke uitgekeerd. Je bepaalt zelf het aantal wachtdagen (let op, dat zijn werkdagen) en het percentage van het salaris dat je wilt verzekeren.De premie hiervan is meestal een percentage van de totale loonsom. Het percentage is afhankelijk van de sector en de bedrijfsomvang. Als het bedrijf nog maar klein is wordt soms een minimum premie berekent.Nadeel van deze verzekering is dat de uitkering pas gaat plaatsvinden nadat de wachtdagen zijn verstreken. Meestal is dat al snel 2 of 3 maanden. Voordeel is dat deze dan blijft uitkeren totdat de medewerker hersteld is of uit dienst treedt. Dat maakt deze verzekering ook vrij duur, wat dan weer een nadeel is.

Stop-loss

De stop-loss variant is anders. Deze keert vanaf het begin uit, maar is gemaximeerd op een bepaald bedrag. Je hebt er dus direct profijt van (voordeel), maar afhankelijk van het het maximale bedrag ontvang je bijvoorbeeld maar tot 1 jaar de uitkering. En dan moet je de resterende ziektetijd alsnog zelf betalen en dat kan alsnog een flinke kostenpost zijn. Daarentegen is dit type verzekering is goedkoper dan de traditionele variant.

En verder…

Verplicht onderdeel van een verzuimverzekering is een arbodienst. Deze dienst kan je als ondernemer inschakelen bij preventie maar is sowieso betrokken bij begeleiding van ziekte. Een arbodienst kost over het algemeen maar een paar tientjes per medewerker per jaar voor de ziekteregistratie en verplichte meldingen. Echter als je ze echt gaat inschakelen voor daadwerkelijke begeleiding betaal je al gauw de uurprijs. Voordeel van een arbodienst is wel dat het een onafhankelijke partij is die zoekt naar de meest optimale oplossing voor zowel werkgever als werknemer.
Een ziekteverzuimverzekering sluit je af voor al het personeel. Je kunt dus geen uitzonderingen maken, aangezien de verzekeraar dan dus waarschijnlijk een hoger risico loopt om daadwerkelijk uit te moeten keren. De verzekering keert uit aan de werkgever en de werkgever betaalt het salaris uit aan de werknemer. Wettelijk geldt dat je minimaal 70% van diens salaris moet betalen. Derhalve kun je er dus ook voor kiezen de arbeidsvoorwaarden en de verzekering daarop aan te laten sluiten. Werknemers echter, die zijn daar dan natuurlijk minder blij mee…

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.

NB. Dit is vooral geschreven vanuit het financiele perspectief. Uiteraard is er ook een medewerkers perspectief. Begeleiding bij ziekte is zeer belangrijk en waardevol. Hier later meer over. Of kijk wat ik kan betekenen op gebied van personeelszaken.

Ziekteverzuimverzekering: wel of niet?