Contracten geven duidelijkheid en verzekeringen beperken risico’s. Zorg dat je de juiste gebruikt.

Afspraken met klanten en leveranciers wil je goed vastleggen. Daardoor zijn ieders rechten en plichten duidelijk. Contracten kunnen enigszins ingewikkelde materie zijn voor een bestuurder, maar het is ook een noodzakelijkheid. Heb je algemene voorwaarden? Is je aansprakelijkheid voldoende beperkt en staat dit ook daadwerkelijk in de overeenkomsten met klanten? En omtrent personeel, heb je verzekeringen voor hen geregeld? Zodat je bij arbeidsongeschiktheid het loon krijgt vergoed en vervanging kunt regelen? En wat dacht je van de AVG, voldoe je aan deze wetgeving, zowel extern als intern? Wil je hier advies over, neem dan contact op.

Overige diensten

Financiële administratie – Personeelszaken Management InformatieSoftware optimalisatie